Harmonie de Drie Horens

Jeugdharmonie Horn

 

Geschiedenis


Jeugdharmonie Horn is in 1998 opgericht door Noortje Koolen, Martijn Lemmen, Sanne-Mali Maessen, Roel van Melick en Rob Nijskens in samenwerking met de besturen van Harmonie de Drie Horens en Harmonie Beatrix. Ruim 17 jaar fungeerde dit orkest als gezamenlijk project van beide harmonieën in de opleiding van jonge muzikanten. Thans bestaat het orkest uit ca. 24 jeugdleden van Harmonie De Drie Horens, die ondersteund worden door ca. 12 volwassen muzikanten. Sinds januari 2014 staat de Jeugdharmonie onder leiding van dirigent Ad Lamerigts.

  

Doelstelling

 

Het belangrijkste doel dat de Jeugdharmonie blijft nastreven is het plezier hebben in samen muziek maken. Alle jeugdleden mogen in de Jeugdharmonie komen spelen wanneer ze ongeveer 1,5 jaar les op een instrument hebben. In de Jeugdharmonie leren ze samen te spelen en te luisteren; het ontwikkelen van belangrijke muzikale en sociale vaardigheden.

 

De muziek die gespeeld wordt moet vooral leuk en haalbaar zijn voor iedereen, maar bevat ook uitdagingen. Elk jaar worden er een aantal optredens gepland, al dan niet samen met andere jeugdorkesten. Naast muziek worden er ook gezellige activiteiten georganiseerd, zoals schaatsen en pannekoeken eten.

  

Organisatie

 

De Begeleidingscommissie Jeugdharmonie heeft de taak het bestuur te adviseren in het beleid van de Jeugdharmonie, en daarnaast worden vanuit deze commissie de optredens, repetities en (zowel muzikale als niet muzikale) activiteiten georganiseerd. De commissie bestaat uit: Ad Lamerigts, Marloes Brouwers, Ton Aarts, Robert Joosten, Diana Jentjens en Monique Rutten.

De Jeugdharmonie repeteert elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 u in De Postkoets. Kom gerust eens kijken en luisteren!

Heb je vragen over de Jeugdharmonie of wil je er wat meer over weten, stuur dan een berichtje naar jeugdharmoniehorn@gmail.com .