Harmonie de Drie Horens

Orkestcommissie


De orkestcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het muzikaal beleid van Harmonie De Drie Horens waaronder de keuze van het repertoire, het plannen van concerten en het adviseren over bezetting en aanschaf van instrumenten. De orkestcommissie bestaat uit de volgende leden:
   
Dirigent Frans Hendrikx
Afgevaardigd bestuurslid Paul van Kempen
Commissieleden Robert Joosten
  Rob Geurts
  Marieke Bex