Harmonie de Drie Horens

Vrienden van de Harmonie


De "Vrienden van Harmonie de Drie Horens" is opgericht in augustus 1987 en is een onderdeel van Harmonie "de Drie Horens".

De "Vrienden" zijn opgericht met het doel om de Harmonie te ondersteunen.

Dit wordt gedaan door o.a. gelden te verzamelen die gebruikt kunnen worden bij activiteiten en aanschaf van instrumentarium en muziekstukken.
Het ledental van de "Vrienden" is inmiddels de 90 overschreden.

De leden van de "Vrienden" worden door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten en concerten van de Harmonie.

De contributie voor het ondersteunend lidmaatschap bedraagt €  25,- per jaar.

 

Samenstelling bestuur vrienden:

Gerjo Peeters, Gouverneur Houbenstraat 24, 6097 BP Heel.
                      Tel. 0475 - 58 22 71 / 06 - 51 08 70 51

Gerard Jochems, Haelerweg 46, 6085 EC Horn
                      Tel. 0475 - 58 91 38

Loes Peeters, Houterven 5, 6085 DD Horn.
                      Tel. 0475 - 58 23 43

Voor aanmelding en / of informatie over de "Vrienden" kunt u contact opnemen met :

Gerjo Peeters, Gouverneur Houbenstraat 24, 6097 BP Heel.
Tel. 0475 - 58 22 71 / 06 - 51 08 70 51
Emailadres: info@dedriehorens.nl