Harmonie de Drie Horens

Werving- en Opleidingscommissie


De wervings- en opleidingscommissie organiseert o.a. voorspeeldagen en solistenconcoursen, onderhoudt contacten met ouders en docenten, verzorgt projecten in het basisonderwijs, organiseert wervingscampagnes en houdt toezicht op de kwaliteit van de muziekopleidingen. Kijk voor meer informatie over de commissie en het opleidingstraject naar deze presentatie van de ouderavond.

  

Afgevaardigd bestuurslid Monique Rutten
Commissieleden Jozé Hendrikx
  Janneke Schreurs
  Kim van Koolwijk
  Diana Jentjens
  Sander Vriese