Historie

Geschiedenis Harmonie “De Drie Horens” Horn

Het ontstaan

In 1918 bracht een vertegenwoordiging van de brandweer uit Hom een bezoek aan de gemeente Swalmen. Burgemeester André Derkx en wethouder Robert Magnee hadden in de harmoniezaal van Swalmen een conferentie bijgewoond over brandweerzaken, en de burgemeester van Swalmen vertelde over het wel en wee van de prestaties van de Swalmense harmonie. Een vraag van deze burgervader waarom in een flink en vooruitstrevend dorp als Hom nog geen muziekgezelschap was opgericht, zette de heren aan het denken. Misschien had de Swalmense burgemeester wel bedoeld: “Dat kunnen jullie in Horn zeker niet”

Wethouder Magnee heeft toen gezegd: “Ik geef 500 gulden als we dat toch kunnen bereiken”.

In een vergadering van de gemeenteraad met pastoor Klinkum werd door de raad ook een bedrag van 500 gulden toegezegd.

Volgens burgemeester Derkx moest het oprichten van een muziekkorps niet het werk zijn van enkelen, maar van de hele bevolking. “De stuiver van de gewone man zal even dankbaar worden aangenomen als het gele of blauwe bankbiljet van de man met fortuin en geeft evenveel recht tot toegang. Wij moeten dus gaan collecteren, een beter woord voor bedelen en aan wie kan dat beter worden toegedacht dan aan de vrouwen “die hiervoor meer tact en geduld hebben dan de mannen”

De jongedames die op pad gingen werden door de burgemeester in een toespraak na deze aktie dan ook hartelijk bedankt want het resultaat hiervan was ruim 800 gulden, bijeen gebracht door de Homer mensen en de werkende leden.

In totaal werd 1818 gulden bijeengebracht waarvan 27 instrumenten werden gekocht. Dit aantal vormde in die tijd de uitrusting voor de oprichting van de Fanfare “De Drie Horens”.

De stimulerende medewerking van pastoor Klinkum werd daadwerkelijk door de solfégelessen die deze muzikale pastoor gaf aan de aspirant muzikanten.

Het eerste bestuur

Beschermheer: Robert Magnee

Voorzitter: André Derkx, burgemeester

Ondervoorzitter: Laurent Peters

Secretaris: Theodoor Schreurs

Penningmeester: Antoon Beulen

Bestuursleden
Pastoor Emanuel Klinkum
Jac. Veugelaers
Antoon Hendrickx
Pierre Timmermans

Historie harmonie de drie horens
Eerste foto fanfare

Het eerste optreden

De eerste dirigent werd de heer Jos van Helden uit Roermond in 1919.

De allereerste uitvoering was, zoals in die tijd vaker gebruikelijk een concert met aansluitend een toneeluitvoering in het Patronaat wat door het publiek zeer gewaardeerd werd.

Op 17 mei 1919 bracht Fanfare “De Drie Horens” haar eerste serenade.

Prins Hendrik logeerde op het kasteel en de fanfare trad aan om de prins een muzikale hulde te brengen. Zijne Koninklijke Hoogheid zal zeer onder de indruk zijn geweest van deze onverwachte aubade en beloofde het jonge korps een vaandel te schenken.

Het vaandel ontworpen door de Roermondse kunstenaar August Hermans werd  enige tijd later tijdens een vaandelwijdingsfestival bij het kasteel gepresenteerd. 

De trots van de vereniging kreeg een eigen geschiedenis:

In 1950 werd het vervangen door een nieuw vaandel gemaakt door de zusters in Simpelveld. Ook toen is een koninklijke bijdrage verkregen voor de aanschaf.
Dit tweede vaandel hangt nu in de ridderzaal van het kasteel achter glas, want een derde ter vervanging hiervan gaat sinds 1984 de harmonie trots vooraf.

Tot 1930 beperkte de fanfare zich tot het opluisteren van plaatselijke evenementen en het bezoeken van festivals.

In 1927 werd de heer Smeets uit Wessem dirigent en onder zijn leiding  begon de deelname aan de muzikale wedstrijd.

In de volgende jaren werd het muzikale peil echter belangrijk verbeterd.  Zo werden in 1932 in Thorn in de Derde afdeling, en in 1935 te Grathem in de Tweede afdeling eerste prijzen behaald.

In 1936 werd in Heythuysen in de Eerste afdeling een eerste prijs behaald en men durfde het na dit concours aan om de fanfare om te zetten in de Harmonie “De Drie Horens”. 

In de Tweede Wereldoorlog werden de muzikale activiteiten gestaakt.

De instrumenten werden voor de Duitsers verborgen in de kelder van erevoorzitter burgemeester Kirkels maar na een granaatinslag overgebracht naar de kelders van de kerk.

Hierdoor was “De Drie Horens” een van de weinige verenigingen die direct na de oorlog beschikte over een vrijwel compleet instrumentarium.

Na de oorlog werd de eerste bestuursvergadering gehouden op 12 mei 1945 en het eerste buitenoptreden van de Harmonie vond plaats op 3 juni 1945 tijdens de sacramentsprocessie in Horn.

Activiteiten na 1945

De optredens naar buiten in de gemeenschap beperkten zich in de eerste jaren na de oorlog tot het begroeten met muziek bij de terugkomst van verschillende leden die terug kwamen uit het voormalige Nederlands-Indie.

In 1948 werd echter al onder leiding van dirigent J. Smeets deelgenomen aan een concours te Wessem in de Eerste afdeling waarbij een eerste prijs werd behaald.

Ter gelegenheid van vervanging van het eerste vaandel, dat in de oorlog verloren gegaan was, door een nieuw werd in 1950 een vaandelwijdingsfeest gehouden.

Onder leiding van dirigent Smeets werd op 25 juni van dit jaar op het concours te Herten in de afdeling Uitmuntendheid een tweede prijs behaald. Op 13 augustus daaropvolgend werd in Ulestraten in dezelfde afdeling weer met dezelfde werken deelgenomen waarbij een fraaie eerste prijs werd behaald.

Revanche dus en bij terugkomst in Horn werd een gezamenlijke rondtocht door het dorp gehouden van twee winnaars. De Harmonie een eerste prijs en schutterij St. Martinus had op 2 juli 1950 in Asenray het Oud Limburgs Schuttersfeest gewonnen; reden voor feestvieren.

In het najaar van 1950 nam Anton Beulen afscheid als voorzitter. Hij was de eerste na-oorlogse voorzitter en hij werd opgevolgd door de heer Elbert Huyben.

Historie harmonie de drie horens

Harmonie "de Drie Horens" 1957

De ledenwerving van 1956 bracht veel nieuwe jonge leden waarbij de heer Jan Smeets de begeleiding van deze jonge muzikanten verzorgde

Het jaar 1961 was voor de harmonie een gedenkwaardig jaar. Door verschil-lende oorzaken ontstonden binnen de vereniging meningsverschillen over het muzikale en bestuurlijke beleid en personele zaken. Een aantal leden nam ontslag en vormde een nieuwe muziekvereniging in Hom, de “Harmonie Beatrix”.

Harmonie”De Drie Horens” ging in beperkte opzet verder. Op de muzikale ladder werd een stapje terug gezet en de harmonie ging tijdelijk terug naar de eerste afdeling.

In 1962 werd in Grathem in de Eerste afdeling een eerste prijs behaald. Door dit resultaat mocht deelgenomen worden aan de Limburgse Kampioenschappen te Valkenburg waar met 291 punten een eerste prijs met promotie behaald werd en daarmee weer de afdeling Uitmuntendheid.

In 1964 werd te Meers-Elsloo in de afdeling Uitmuntendheid een eerste prijs behaald met 289,5 punten.

Midden 60er jaren werden de Bierfeesten op het terrein van Huyben’s bier-brouwerij gehouden met deelname van internationale bands o.a “The Kinks”.

In 1966 nam de heer E.Huyben afscheid als voorzitter en hij werd opgevolgd door de heer N. Rooswinkel en deze weer in 1975 door de heer A.Beulen.

In 1969 werd op bescheiden wijze het 50 jarig bestaan gevierd.

In deze en volgende jaren werd onder leiding van verschillende dirigenten met wisselend succes deelgenomen aan concoursen te Wessem, Wijnandsrade en Melick.

Om voor de nodige financiële ondersteuning te zorgen werden diverse activiteiten opgezet. Het “Oad wieverbal” op carnavalsdinsdag en de Molen-feesten in 1975 brachten weer adem voor de penningmeester.

Een hoofdstuk apart waren de zeskampen georganiseerd op de Mussenberg. Vele jaren een feest waar de gehele gemeenschap aan meedeed.Ook dit was een welkome aanvulling om het instrumentarium op peil te houden. Het eerste lustrum in 1983 bracht een record aantal deelnemers, maar hierna taande de belangstelling.

In 1979 werd het 60 jarig bestaan op grootse wijze gevierd met als hoogtepunt een Gala-Concert van de Marinierskapel in een bomvolle kerk die voor deze gelegenheid omgetoverd was tot concertzaal.

De heer A.Beulen werd in 1980 als voorzitter opgevolgd door de heer Guus Sijen.

In 1981 ging de harmonie weer op concours in Puth Schinnen in de afdeling Uitmuntendheid waar onder leiding van dirigent Peter Peeters een eerste prijs werd behaald en de grens van 300 punten werd overschreden.

De harmonie mocht daarom deelnemen aan de Landskampioenschappen te Poeldijk in1982 waar eveneens een eerste prijs werd behaald

In 1983 mocht De Drie Horens het 100e Bondsconcours organiseren in de van Hornehal in Horn, die door de inzet van zeer velen een bijzondere muziekhal geworden was.

In 1984 kreeg de harmonie voor de derde keer een nieuw vaandel. Met een wijdingsfeest in de kerk en plaatsing van het oude vaandel in de ridderzaal van kasteel Horn werd weer een periode afgesloten.

Ook in 1984 werd aan een concours te Bleyerheide deelgenomen.Onder leiding van Peter Peeters werd in de afdeling Uitmuntendheid een eerste prijs behaald.

In 1985 werden twee activiteiten opgezet die nog steeds een traditie zijn, namelijk het Oudejaarsconcert en het Onderling Solistenconcours.

Harmonie "de Drie Horens" 1989, reis naar Slagharen.

In 1989 ging de harmonie op concours in Hom. Het resultaat onder leiding van dirigent Theo Peeters in de afdeling Uitmuntendheid: een eerste prijs met 301,5 punten. .

In 1989 startte John Giebels met een aantal oudleden de drumband weer op en dit werd een vriendengroep die bij alle uittochten van de Harmonie voorop trok en een aanwinst bleek.

In 1990 werd een oude traditie in ere hersteld en mevrouw Magnée-de Kuyper bereid gevonden om beschermvrouwe van de harmonie te worden. De band met het kasteel werd aangehaald door de organisatie van de kasteelfeesten nieuwe stijl. Diverse fraaie concerten en exposities waren in die jaren een terugkerend feest voor de vele bezoekers. Door de mogelijkheden die het kasteel en omgeving bieden konden vanaf 1998 de jaarlijkse exposities “Glas in Historisch Licht” worden gehouden waaraan in de loop van de jaren een groot aantal glaskunstenaars deelnamen en die tot in verre omtrek een grote belangstelling en veel bezoekers hebben getrokken.


1994 was een bijzonder jaar voor de harmonie. Onder leiding van dirigent Frans Hendrikx werd op het concours te Weert in de afdeling Uitmuntendheid een eerste prijs met 320 punten, waarmee het Limburgs Kampioenschap en promotie naar de Ere-afdeling werden behaald. Door dit resultaat kon de harmonie in januari 1995 deelnemen aan de Nederlandse Kampioenswedstrijden te Etten-Leur. Met het puntenaantal van 316,5 werd in de afdeling Uitmuntendheid het Nederlands Kampioenschap en hiermee de Blauwe Wimpel binnengehaald.

Historie harmonie de drie horens

Harmonie "de Drie Horens" 1994

De volgende stap was de deelname aan het Wereldmuziekconcours te Kerkrade in 1997 in de Ere-afdeling waarin met 311,5 punten een eerste prijs en promotie naar de Superieure afdeling behaald werd.

In 2002 werd voor de eerste keer in de Superieure afdeling deelgenomen aan het concours te Venlo. Onder leiding van dirigent Frans Hendrikx behaalde de harmonie een fraaie eerste prijs met ruim 87 punten (de puntentelling was intussen gewijzigd waarbij 100 het maximum is).

Ook in 2005 werd in de Eerste Divisie, de voormalige Superieure afdeling, weer opgetreden en wel op het Wereldmuziekconcours in de Rodahal te Kerkrade waar ook nu weer een eerste prijs werd behaald.

Historie harmonie de drie horens

Deze historie is herzien op 2 maart 2007 door de heer M. Kierkels, Erelid.

De geschiedenis in chronologische volgorde

De meest belangrijke historische data van Harmonie De Drie Horens zijn samengevat in onderstaande overzichten (met dank aan de samensteller Dan Vries).

Lid worden van Harmonie De Drie Horens?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!