Privacyverklaring

Harmonie De Drie Horens hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.