Lid worden?

Dit moet je weten

Informatie

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van Harmonie De Drie Horens en de opleidingsmogelijkheden?

Kijk dan naar deze presentatie van de laatste informatieavond, neem contact op met een van de leden van de Commissie Werving & Opleiding of stuur een mail naar wervingenopleidingh3h@gmail.com.

Lid worden
Lid worden

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich uitsluitend aanmelden als lid van onze vereniging door het aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend te bezorgen bij het secretariaat.

Het bestuur informeert na een besluit over toetreding het betreffende aspirant lid en de overige leden. Indien het nieuwe lid rechtstreeks wil toetreden als muzikant tot het groot orkest wordt hierin ook het advies van de dirigent gehoord.

Steunende leden kunnen zich aanmelden via de “vrienden” pagina.

Contributie

De contributie voor spelende leden tot 18 jaar bedraagt € 50,- per jaar, en voor spelende leden vanaf 18 jaar € 150,- per jaar. Niet-spelende leden betalen een contributie van € 25,- per jaar.

Nieuwe (jeugd)leden zijn gedurende het eerste anderhalf jaar gratis lid van de vereniging tijdens de Myouthic Base (blokfluit) opleiding. Ze betalen pas contributie vanaf het moment dat zij de beschikking krijgen over een instrument van de vereniging en/of starten met de vervolgopleiding.

Lid worden
Lid worden

Opleiding

De muziekopleidingen voor onze vereniging worden verzorgd door de Stichting Myouthic.

De kosten voor de opleiding worden rechtstreeks door Myouthic gefactureerd aan de cursist/ouders. De actuele tarieven voor de lessen vindt u hier.

Beëindiging Lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per post of email aan het secretariaat.
De datum van ontvangst geldt als opzegdatum tenzij anders is vermeld. De opzegging wordt door het secretariaat schriftelijk bevestigd aan het betreffende lid.

Voor opzeggingen ontvangen vóór 1 augustus geldt een contributieverplichting van 6 maanden in het betreffende jaar. Voor opzeggingen vanaf 1 augustus is contributie verschuldigd over het gehele jaar.

Beëindiging van het lidmaatschap betekent niet automatisch ook het stopzetten of beëindigen van de lessen bij Myouthic en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. De overeenkomst voor het volgen van muzieklessen bestaat immers rechtstreeks tussen de cursisten c.q. ouders/verzorgers en de Stichting Myouthic, zonder tussenkomst van de vereniging. Voor het (vroegtijdig) beëindigen van de muzieklessen kunt u contact opnemen met de Stichting Myouthic.

Lid worden van Harmonie De Drie Horens?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!